Radiokommunikation och frekvensområden

Den som ingår i ett jaktlag och har införskaffat en jaktradio för att kunna kommunicera med de andra, vet att man måste ställa in sin radio på samma radiofrekvens (kanal) som dem. Det är dock viktigt att tänka på att samtliga kanaleshutterstock_74235727r inte är till för alla, de är således inte licensfria. Förhållandevis många kanaler är ämnade för speciella ändamål. Om man vill använda en sådan kanal måste man söka tillstånd för detta hos Post- och telestyrelsen (PTS). Att följa regelverket som omgärdar användandet av olika radiofrekvenser är viktigt så att man inte stör sådan radiokommunikation som är betydelsefull inom andra områden än jakt.

När man just köpt sin kom-radio eller walkie-talkie som de också kallas, kan den vara förprogrammerad, det vill säga kanalerna är inställda inom de frekvensområden som apparaten är menad för. Olika länder har olika licensfria frekvensområden, detta är viktigt att tänka på om man tar med sin radio utomlands. Att nyttja fel kanaler kan, förutom att störa annan kommunikation, leda till böter. I Sverige och Finland används emellertid samma licensfria radiofrekvenser för jakt. Men, det betyder att även annan verksamhet kan använda kanalerna, som till exempel viltvård och skogsbruk. Licensfria frekvensområden i Sverige och Finland finns kring: 31, 69, 444 och 155 MHz. I Finland krävs dock tillstånd för att överhuvudtaget få använda jaktradio.

Enkelt uttryckt kan man säga att de låga frekvenserna ger lång räckvidd och lämpar sig bra då skogen är tät och terrängen kuperad. Man kan vid vissa tillfällen höra samtal mellan andra som använder samma kanal, fastän de befinner sig väldigt långt ifrån en. De höga frekvenserna lämpar sig bäst i städer där det sker reflexer mellan husens väggar.

När man köper sin kom-radio är det viktigt att tänka på att den ska vara CE-märkt och programmerad för användning just i Sverige.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *