Jaktradion och dess räckvidd

Att din jaktradio har god räckvidd är A och O för kommunikationen med de andra i ditt jaktlag, men vad är det som påverkar räckvidden? Enligt kunniga på området är det väldigt sällan själva radion det är fel på om räckvidden inte är tillräcklig. Det finns nämligen begränsande faktorer i omgivningen. D121019-F-UE958-160en som upplever problem med kommunikationen under en jakt bör fundera på geografiska faktorer och att förflytta sig till en position där räckvidden underlättas.

Det är lätt att stirra sig blind på fakta om sin radio och att räckvidden är bättre än vad den i praktiken är. Faktauppgifterna anger ofta hur lång räckvidd en apparat har i öppen terräng, men situationen är en helt annan i till exempel en skog. Det är inte helt ovanligt att faktorer runt omkring jägaren inverkar på räckvidden. Trots det skyller man ofta kommunikationsproblem på radions räckvidd. Att vara påläst om vilka faktorer som inverkar på kom-radions räckvidd är viktigt om man är ute efter att optimera kommunikationen med jaktlaget. Räckvidden påverkas av både inre och yttre faktorer, det vill säga både faktorer i din jaktradio och faktorer i omgivningen du befinner dig i. I det följande listas både inre och yttre faktorer som har betydelse för räckvidden:

  • Inre faktorer (jaktradion) – antenntyp, frekvens, våglängd och modulation, uteffekt
  • Yttre faktorer (omgivningen) – atmosfäriska störningar, högspänningsledningar, metallföremål, radioskugga, radiosikt och terräng samt uteffekt.

Om man upplever problem med räckvidden är ett tips att börja med att öka uteffekten. Många modeller har flera effektlägen att välja mellan, oftast mellan 0,5 – 5 Watt. Det enda man måste ha kontroll på är den maximalt tillåtna sändareffekten inom respektive frekvensområde, se Post- och telestyrelsen (PTS) bestämmelser. Orsaken till att begränsningar finns är att man vill hålla räckvidden till ett för jakten geografiskt relevant område. Detta minskar risken för att man stör andra jaktlag, som kanske befinner sig flera mil bort.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *