Från jakthorn till jaktradio

Innan jaktradion fanns använde man jakthorn och signalskott för att kunna kommunicera över långa avstånd ute i naturen. Jakthornet var en effektiv metod, men det krävdes att man hade åtminstone någon slags musikalisk talang. Metoden används knappt i praktiken längre, men man försöker bevara metoden som ett kulturarv. Vad gäller signalskott går det ut på att man skjuter ett bestämt antal skott. Hela jaktlaget vet vad skotten betyder, det har man kommit överens om i förväg. På så sätt kan skytten informera de andrMOTOROLA-MR355R-4-Pack-Hunting-2-Way-Radios-with-VOX-headset-Bundlea vad som sker. Idag används signalskott endast som en nödlösning om inte alla innehar varsin jaktradio eller kan kommunicera på annat sätt.

Att använda jaktradio för kommunikation istället för mobiltelefoner är fördelaktigt på flera sätt. En kom-radio eller walkie-talkie kräver inte något abonnemang och simkort, dessutom är samtalen gratis. Kommunikationsradion är således att föredra framför mobil kommunikation och kommunikation via jaktradio kan liknas vid ett gemensamt Skype-samtal, alla som pratar lyssnar på samma kanal och kan således hålla varandra uppdaterade om läget under jaktens gång.

Hela jaktlaget ser själva till att skaffa apparater och antenner, man ordnar således kommunikationen på eget bevåg. Om det är flera jaktlag och/eller andra personer som pratar och lyssnar på samma kanal kan man höra dem också. Alla som kommunicerar på samma kanal kan höra varandra. Det finns dock teknik som gör att man kan slippa en del störningar samt att höra vad andra jaktlag samtalar om, det kallas tonkodning. Denna kodning, till exempel CTCSS och DCS, hindrar dock inte att andra kan höra vad du och ditt jaktlag pratar om.

Beroende på vilken walkie-talkie man använder varierar räckvidden från några kilometer till flera mil. Förutom utrustningen beror räckvidden på hur man har placerat antennen och hur terrängen ser ut. Jaktradion fungerar även där det är dålig mobiltäckning, bara man håller sig inom apparaternas räckvidd. Ett tips om man är ganska nära varandra är att ställa in radion på lägre sändareffekt, det vill säga kortare räckvidd, detta för att spara på batteritiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *