Category Archives: jaktradio

Radiokommunikation och frekvensområden

Den som ingår i ett jaktlag och har införskaffat en jaktradio för att kunna kommunicera med de andra, vet att man måste ställa in sin radio på samma radiofrekvens (kanal) som dem. Det är dock viktigt att tänka på att samtliga kanaleshutterstock_74235727r inte är till för alla, de är således inte licensfria. Förhållandevis många kanaler är ämnade för speciella ändamål. Om man vill använda en sådan kanal måste man söka tillstånd för detta hos Post- och telestyrelsen (PTS). Att följa regelverket som omgärdar användandet av olika radiofrekvenser är viktigt så att man inte stör sådan radiokommunikation som är betydelsefull inom andra områden än jakt.

När man just köpt sin kom-radio eller walkie-talkie som de också kallas, kan den vara förprogrammerad, det vill säga kanalerna är inställda inom de frekvensområden som apparaten är menad för. Olika länder har olika licensfria frekvensområden, detta är viktigt att tänka på om man tar med sin radio utomlands. Att nyttja fel kanaler kan, förutom att störa annan kommunikation, leda till böter. I Sverige och Finland används emellertid samma licensfria radiofrekvenser för jakt. Men, det betyder att även annan verksamhet kan använda kanalerna, som till exempel viltvård och skogsbruk. Licensfria frekvensområden i Sverige och Finland finns kring: 31, 69, 444 och 155 MHz. I Finland krävs dock tillstånd för att överhuvudtaget få använda jaktradio.

Enkelt uttryckt kan man säga att de låga frekvenserna ger lång räckvidd och lämpar sig bra då skogen är tät och terrängen kuperad. Man kan vid vissa tillfällen höra samtal mellan andra som använder samma kanal, fastän de befinner sig väldigt långt ifrån en. De höga frekvenserna lämpar sig bäst i städer där det sker reflexer mellan husens väggar.

När man köper sin kom-radio är det viktigt att tänka på att den ska vara CE-märkt och programmerad för användning just i Sverige.

Att köpa jaktradio

Den som är på jakt efter en jaktradio kan med fördel börja med att fundera igenom i vilka miljöer radion ska användas, samt vilka funktioner, finesser och tillbehör man090422-F-2185F-136 anser vara nödvändiga. Man kan få en jaktradio för ungefär 500 kronor, men den kan också kosta mer än 5000 kronor. Priset speglar dock inte alltid kvaliteten och vad som bäst överensstämmer med dina behov. Även en förhållandevis billig radio kan vara bra. Så, börja med att fundera igenom vad du efterfrågar och ställer för krav på en jaktradio. Det viktiga är att i första hand titta på själva handhavandet. Räckvidd och drifttid är såklart också viktigt. I Sverige används vanligen radiofrekvenser kring 31 MHz och 155 MHz, även om 69 MHz och 444 MHz också är möjliga och licensfria.

De kända tillverkarna och deras återförsäljare säljer CE-märkta apparater som är programmerade för användning inom landet. Om man ska jaga i något annat land än Sverige måste man ta reda på vilka frekvensområden som är licensfria i respektive land. Att kommunicera inom andra områdens frekvenser kan stå en dyrt.

När det handlar om tillverkare och olika märken så torde inte heller det vara en avgörande faktor för ditt val av jaktradio. Ett tips innan du köper din radio är att fråga andra jägare i ditt jaktlag om vilken apparat de föredrar och varför. Några av de kända märkena är: Albecom, Icom, Hunter, Lafayette och Zodiac. Alla har de sina specialiteter och fördelar samt ger dig som köpare olika lång garantitid beroende på vilken modell du köper. Men precis som påpekats tidigare är det rekommenderat att inte köpa en radio med mer utrustning och funktioner än vad man verkligen behöver. Alla extra finesser och prylar kostar, man vill inte betala för mer än vad som krävs.

Du behöver heller inte nödvändigtvis välja en helt ny kom-radio, det finns såklart även en andrahandsmarknad.

Jaktradion och dess räckvidd

Att din jaktradio har god räckvidd är A och O för kommunikationen med de andra i ditt jaktlag, men vad är det som påverkar räckvidden? Enligt kunniga på området är det väldigt sällan själva radion det är fel på om räckvidden inte är tillräcklig. Det finns nämligen begränsande faktorer i omgivningen. D121019-F-UE958-160en som upplever problem med kommunikationen under en jakt bör fundera på geografiska faktorer och att förflytta sig till en position där räckvidden underlättas.

Det är lätt att stirra sig blind på fakta om sin radio och att räckvidden är bättre än vad den i praktiken är. Faktauppgifterna anger ofta hur lång räckvidd en apparat har i öppen terräng, men situationen är en helt annan i till exempel en skog. Det är inte helt ovanligt att faktorer runt omkring jägaren inverkar på räckvidden. Trots det skyller man ofta kommunikationsproblem på radions räckvidd. Att vara påläst om vilka faktorer som inverkar på kom-radions räckvidd är viktigt om man är ute efter att optimera kommunikationen med jaktlaget. Räckvidden påverkas av både inre och yttre faktorer, det vill säga både faktorer i din jaktradio och faktorer i omgivningen du befinner dig i. I det följande listas både inre och yttre faktorer som har betydelse för räckvidden:

  • Inre faktorer (jaktradion) – antenntyp, frekvens, våglängd och modulation, uteffekt
  • Yttre faktorer (omgivningen) – atmosfäriska störningar, högspänningsledningar, metallföremål, radioskugga, radiosikt och terräng samt uteffekt.

Om man upplever problem med räckvidden är ett tips att börja med att öka uteffekten. Många modeller har flera effektlägen att välja mellan, oftast mellan 0,5 – 5 Watt. Det enda man måste ha kontroll på är den maximalt tillåtna sändareffekten inom respektive frekvensområde, se Post- och telestyrelsen (PTS) bestämmelser. Orsaken till att begränsningar finns är att man vill hålla räckvidden till ett för jakten geografiskt relevant område. Detta minskar risken för att man stör andra jaktlag, som kanske befinner sig flera mil bort.

Den rätta jaktradion

Den som köper sin första jaktradio, och aldrig har använt en sådan tidigare, bör tänka på att välja en som endast har de allra nödvändigaste funktionerna. Att behärska sin jaktradio efter att ha läst manualen är oerhört viktigt. Kanske måste man träna en stund, till exempel genom att göra de inställningar man vill ha och sedan stänga av radion, för att se vilka funktioner som ligger kvar när man sätter på den igen. Vissa inställningar måste man kanske göra om varje gång man slår på radion medan andra li1024px-176_sqn_070619-N-4965F-002gger kvar. Man kan säga att ju fler funktioner desto dyrare radio. Men om man inte kan hantera alla funktioner och inte behöver dem så är det onödigt att lägga pengar på dem.

Om du ska kunna nyttja din jaktradio till fullo är det oerhört viktigt att ha full kontroll över den. Du måste helt enkelt kunna din radio för bästa möjliga handhavande och inte göra det mer komplicerat än vad det är. Se till att din jaktradio fungerar optimalt för en lyckad jakt tillsammans med jaktlaget. Om du vid senare tillfälle saknar en funktion, går det alltid att byta till en mer avancerad modell. Andrahandsvärdet är förhållandevis högt och en del handlare tar emot din gamla kom-radio och erbjuder rabatt i samband med att du köper en ny hos dem.

Det är vanligt att en hörselmussla medföljer som tillbehör när du köper jaktradio. Ett tips är att köpa den separat, för det är oerhört viktigt att den sitter bekvämt. Om det inte är möjligt att separera hörselmusslan bör man i alla fall prova den. Vanligen bär man mössa, keps eller någon annan huvudbonad under ett jaktpass. Glöm inte att testa hörselmusslan även med den huvudbonad du normalt använder. En del föredrar hörselkåpa istället för hörselmussla. Det finns hörselkåpor med inbyggd mikrofon och högtalare, det är bara att koppla den till radion.

Yttre faktorer och jaktradions räckvidd

När man är ute på ett jaktpass och upplever kommunikationsproblem är det vanligt att man skyller på själva jaktradion och dess räckvidd. Det är dock vanligare att det är faktorer i omgivningen som stör kommunikationen. Att vara medveten om vilka yttre faktorer som inverkar negativt på 160123-F-CX842-060din radios räckvidd kan avgöra huruvida jakten blir lyckad eller ej.

De flesta har nog hört talas om radioskugga, det vill säga att man står på ett ställe utom räckhåll för att ta emot radiosignaler. I ett sådant läge hjälper det inte att höja uteffekten i radion. Man måste helt enkelt flytta på sig för att återfå radiosikten. Med radiosikt menas att radions sändare finns på en plats som inte på något sätt hindrar den från att sända radiosignaler. Att ställa sig bakom en stenmur eller betongfundament är ingen bra idé, då dessa är exempel på fysiska hinder, det vill säga hinder som skärmar av radions signaler.

Terrängen man rör sig i inverkar mycket på räckvidden. Om man upplever problem är ett tips att försöka förflytta sig till en högre plats. Andra yttre faktorer som påverkar räckvidden är högspänningsledningar och metallföremål. Under högspänningsledningar finns det magnetfält till följd av den ström som finns i ledningarna. Dessa magnetfält inverkar ofrånkomligen och uppenbart negativt på räckvidden, och det enda man kan göra är att flytta på sig. Ett tips är att undvika att ha en högspänningsledning mellan sig själv och mottagarna. När det gäller metallföremål kan de inverka både negativt och positivt. Om man vet att det finns metallföremål i närheten gäller det att prova sig fram genom att förflytta sig till nya platser.

En annan faktor som kan inverka negativt på jaktradions räckvidd är atmosfäriska störningar. Detta gäller dock huvudsakligen vid kommunikation på frekvenser under 100 MHz, det vill säga de licensfria områdena kring 31 MHz och 69 MHz. Vid kommunikation kring 444 MHz och 155 MHz torde denna faktor ej störa räckvidden.

Antennens betydelse för optimal kommunikation

Förutom frekvensområde är antennen till din jaktradio viktig för ljudets kvalitet och apparatens räckvidd. Det finns flera olika antenntyper att välja mellan och det spelar dessutom in hur du placerar och håller antennen. Utbudet av kom-rhunt-2169805_960_720adios på marknaden erbjuder ett förhållandevis stort antal modeller, hur ljudet låter i dessa kan också skilja sig åt.

Om man behöver extra lång räckvidd är rekommendationen att placera antennen högt samtidigt som man använder hög sändareffekt. Vid valet av antenn ska man välja en lång variant till sin jaktradio om man vill öka räckvidden. Samtliga antenner är anpassade efter konstruktion och frekvens. Det vanliga i samband med jakt är att använda en antenn vars längd är 1/4 eller 5/8 lång i förhållande till våglängden. Den förstnämnda antennen kallas för kvarting. Enkelt uttryckt innebär användningen av en lång antenn att den effekt som matas till antennen fördubblas i form av uteffekt.

Ett alternativ om man vill ha mer än en standardantenn är att använda en så kallad kastantenn. Precis som namnet antyder kastar man upp en sådan antenn i ett träd, men först ansluter man antennen till sin jaktradio med en antennkabel. Man kan också använda en skogsantenn, enda skillnaden mot standardvarianten är att den är längre.

Att köpa en räckviddssele kan också bidra till ökad räckvidd för din jaktradio. Det är ett praktiskt hjälpmedel som dessutom gör så att du kan ha dina händer fria. Man hänger selen över axeln och spänner fast den kring överkroppen. Sedan är det bara att placera jaktradion i hållaren som sitter i höjd med din överarm. En sändare som placeras både nära och högt på din kropp får bättre egenskaper både vad gäller sändning och mottagning.

Hur bra utrustning man än har så hjälper det dock inte om man befinner sig i radioskugga. Radiosikten måste vara fri och det enda man kan göra för att ordna det är att prova sig fram genom att byta position.

Från jakthorn till jaktradio

Innan jaktradion fanns använde man jakthorn och signalskott för att kunna kommunicera över långa avstånd ute i naturen. Jakthornet var en effektiv metod, men det krävdes att man hade åtminstone någon slags musikalisk talang. Metoden används knappt i praktiken längre, men man försöker bevara metoden som ett kulturarv. Vad gäller signalskott går det ut på att man skjuter ett bestämt antal skott. Hela jaktlaget vet vad skotten betyder, det har man kommit överens om i förväg. På så sätt kan skytten informera de andrMOTOROLA-MR355R-4-Pack-Hunting-2-Way-Radios-with-VOX-headset-Bundlea vad som sker. Idag används signalskott endast som en nödlösning om inte alla innehar varsin jaktradio eller kan kommunicera på annat sätt.

Att använda jaktradio för kommunikation istället för mobiltelefoner är fördelaktigt på flera sätt. En kom-radio eller walkie-talkie kräver inte något abonnemang och simkort, dessutom är samtalen gratis. Kommunikationsradion är således att föredra framför mobil kommunikation och kommunikation via jaktradio kan liknas vid ett gemensamt Skype-samtal, alla som pratar lyssnar på samma kanal och kan således hålla varandra uppdaterade om läget under jaktens gång.

Hela jaktlaget ser själva till att skaffa apparater och antenner, man ordnar således kommunikationen på eget bevåg. Om det är flera jaktlag och/eller andra personer som pratar och lyssnar på samma kanal kan man höra dem också. Alla som kommunicerar på samma kanal kan höra varandra. Det finns dock teknik som gör att man kan slippa en del störningar samt att höra vad andra jaktlag samtalar om, det kallas tonkodning. Denna kodning, till exempel CTCSS och DCS, hindrar dock inte att andra kan höra vad du och ditt jaktlag pratar om.

Beroende på vilken walkie-talkie man använder varierar räckvidden från några kilometer till flera mil. Förutom utrustningen beror räckvidden på hur man har placerat antennen och hur terrängen ser ut. Jaktradion fungerar även där det är dålig mobiltäckning, bara man håller sig inom apparaternas räckvidd. Ett tips om man är ganska nära varandra är att ställa in radion på lägre sändareffekt, det vill säga kortare räckvidd, detta för att spara på batteritiden.

Att kommunicera via jaktradion

Den som ingår i ett jaktlag behöver kunna kommunicera med andra jägare under jaktens gång. Oavsett om man är två eller fler så förhåller man sig troligen på så långt avstånd från varandra att man inte kan prata ansikte mot ansikte. Detta gäller inte enbart jägare; att kunna kommunicera trots avstånd kan vara viktigt även för viltvårdare och den som ägnar sig åt friluftsliv.

Jaktradio istället för mobiltelefon

Man kan tänka att dhunting-radio-midland2050et bara är att plocka fram mobiltelefonen och prata på, men detta alternativ kan bli kostsamt. Dessutom krävs det att man har ett abonnemang alternativt kontaktkort och ett SIM-kort. Det finns således stora fördelar med att använda en bärbar kommunikationsradio (kom-radio) eller walkie-talkie som den bärbara varianten brukar kallas, eftersom samtalen är abonnemangsfria och helt gratis.

Välj jaktradio efter behov

Utbudet för den som ska välja jaktradio är stort och det är svårt att på rak arm säga vilken modell som är bäst. Ett tips på bra jaktradio är att alltid utgå från sina egna behov och hur man ska använda radion. Samtliga märken och modeller som finns på marknaden har sina fördelar, så A och O är att du funderar igenom vilka egenskaper och funktioner du vill ha och vad du är beredd att betala för dem.

Det finns ett antal tester på Internet, så det är ganska enkelt att jämföra olika modeller. De parametrar som är i fokus för dessa tester brukar vara räckvidd, drifttid och handhavande. Skillnader finns, men apparaterna kan vara utrustade med olika många finesser som man kanske inte alltid behöver. Det är också svårt att veta hur hållbar respektive jaktradio är, men det vanliga är att den kommer med en garanti på tre eller fem år. Utgå från dina behov och hur du tänker använda jaktradion, men stirra dig inte blind på priset. Dyrast är inte alltid bäst.